Các Điều Khoản & Điều Kiện

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO ESTEE LAUDER TẠI VIỆT NAM

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Estee Lauder tại Việt Nam

Ngày hiệu lực: 29 Tháng Mười 2022

Estee Lauder (Việt Nam) LLC (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp nội dung và dịch vụ trên trang thông tin điện tử, www.esteelauder.com.vn (“Trang Web”) cho bạn theo các điều khoản và điều kiện dưới đây, Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân và các điều khoản, điều kiện và chính sách khác mà bạn có thể tìm thấy trên Trang Web của chúng tôi liên quan đến một số chức năng, tính năng hoặc chương trình khuyến mại cũng như dịch vụ khách hàng khác, tất cả được xem là một phần và được bao gồm trong các điều khoản và điều kiện này (sau đây được gọi chung là “Các Điều Khoản Và Điều Kiện”). Bạn có thể truy cập Trang Web của chúng tôi từ máy vi tính hoặc thiết bị điện thoại di động và Các Điều Khoản Và Điều Kiện này quy định việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi và hành vi của bạn, bất kể bạn truy cập bằng thiết bị nào.

Chúng tôi có thể tương tác với bạn trên các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi đăng tải nội dung và yêu cầu bạn phản hồi, ví dụ như Facebook and LinkedIn (“Trang Web Của Bên Thứ Ba”). Các Điều Khoản Và Điều Kiện của chúng tôi có thể cung cấp các hướng dẫn liên quan đến dịch vụ tương tác của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ liên quan đến Trang Web Của Bên Thứ Ba, tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát các Trang Web Của Bên Thứ Ba và Các Điều Khoản Và Điều Kiện này không áp dụng đối với các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với hành động của những người mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý. Bạn cũng nên kiểm tra các điều khoản sử dụng được đăng tải trên các Trang Web Của Bên Thứ Ba.

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc ở độ tuổi trưởng thành theo quy định ở quốc gia/vùng lãnh thổ củ bạn để thực hiện mua hàng trên Trang Web của chúng tôi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa đủ tuổi trưởng thành theo quy định ở quốc gia/vùng lãnh thổ của bạn, thì bạn không được phép mua hàng trên Trang Web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý vô điều kiện rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

1. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Vui lòng nghiên cứu kỹ Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân để bạn có thể hiểu các quy tắc về bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi.

2. Sử Dụng Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Cho Mục Đích Cá Nhân

Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang Web và bất kỳ mẫu sản phẩm và dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc các mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua hoặc nhận từ chúng tôi. Dù có thông báo hay không, chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc giảm số lượng của bất kỳ đơn hàng nào cần thực hiện hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn mà chúng tôi cho rằng, theo quyết định của chúng tôi, có thể dẫn đến việc vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện của chúng tôi.

3. Các Chính Sách và Quy Trình Liên Quan Đến Mua Hàng

Để xem các chính sách và quy trình liên quan đến các đơn đặt hàng được đặt qua Trang Web này (chẳng hạn như việc xử lý đơn hàng, vận chuyển và xử lý, đổi trả hàng), vui lòng nhấp vào đây.

4. Sự Chính Xác Của Thông Tin

Chúng tôi cố gắng mô tả sản phẩm và cung cấp thông tin chính xác nhất có thể trên Trang Web; tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không đảm bảo rằng các nội dung mô tả sản phẩm, màu sắc, thông tin hoặc nội dung khác được cung cấp trên Trang Web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.
Trang Web này có thể có các lỗi đánh máy hoặc thông tin không chính xác và có thể không đầy đủ hoặc cập nhật. Do đó, chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào (kể cả sau khi đơn đặt hàng đã được gửi) và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng lưu ý rằng các sai sót, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót đó có thể liên quan đến giá cả và tình trạng còn hàng, và chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc từ chối chấp nhận bất kỳ đơn hàng nào được đặt trên cơ sở các thông tin không chính xác về giá cả hoặc tình trạng còn hàng. Chúng tôi xin lỗi nếu gây ra bất kỳ bất tiện nào cho bạn.

5. Tài Sản Trí Tuệ

Tất cả thông tin và nội dung được cung cấp trên Trang Web và giao diện của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu dịch vụ, tính năng, chức năng, văn bản, đồ họa, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, tổng hợp dữ liệu và phần mềm, và việc biên tập và tổ chức các nội dung đó (sau đây gọi chung là “Nội Dung”) là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ theo pháp luật hiện hành, bao gồm pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu.

Trừ khi được quy định trong Mục 6 dưới đây hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, không được sử dụng, sao chép, nhân bản, chụp lại, bán, bán lại, truy cập, sửa đổi hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần Nội Dung hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

6. Các Cấp Phép Có Giới Hạn; Các Hạn Chế Sử Dụng

Chúng tôi cấp phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để bạn truy cập và sử dụng Trang Web cho mục đích cá nhân. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện hoặc cố gắng thực hiện hoặc yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web:

  • tạo khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để chèn khung vào Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web;
  • sử dụng bất kỳ thẻ meta nào, “văn bản ẩn”, rô bốt, trình tìm kiếm thông tin, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ khác, cho dù là thủ công hay tự động, để thu thập, biên tập, lập chỉ mục, khai thác, tái xuất bản, phân phối lại, truyền, bán, cấp phép hoặc tải xuống Trang Web, Nội Dung (ngoại trừ lưu vào bộ nhớ đệm hoặc khi cần thiết để xem Trang Web) hoặc thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép hoặc ủy quyền trước bằng văn bản của chúng tôi;
  • sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào không cho mục đích cá nhân;
  • sửa đổi, thiết kế ngược hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào dựa trên Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào;
  • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai sự thật hoặc cung cấp thông tin sai lệch về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
  • “theo dõi” hoặc quấy rối, bao gồm cả ủng hộ việc quấy rối người khác, lôi kéo hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả việc gây hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
  • cố ý vi phạm pháp luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành;
  • truyền, tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, chia sẻ, phân phối, sao chép hoặc cung cấp bất kỳ vi-rút phần mềm, phần mềm độc hại, chương trình, mã, tệp hoặc tài liệu khác nhằm mục đích làm gián đoạn, phá vỡ, thay đổi, phá hủy hoặc hạn chế bất kỳ phần nào của Trang Web; và/hoặc
  • tham gia hoặc thực hiện bất kỳ quảng cáo, mời chào hoặc tài liệu khuyến mại không được yêu cầu hoặc trái phép nào, bao gồm cả thư chuỗi, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào.

Chúng tôi cũng cấp phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để bạn tạo siêu liên kết đến trang chủ của Trang Web chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Một trang web liên kết đến Trang Web (i) có thể liên kết đến, nhưng không sao chép, bất kỳ và/hoặc tất cả Nội Dung của chúng tôi; (ii) không được ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận trang web đó hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm của của trang web đó; (iii) không được cung cấp thông tin sai lệch về mối quan hệ của trang web đó với chúng tôi; (iv) không được chứa nội dung có thể được hiểu là gây sốc, khiêu dâm, xúc phạm, gây tranh cãi hoặc bất hợp pháp hoặc không phù hợp với lứa tuổi (theo quyết định của chúng tôi); (v) không được miêu tả chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi một cách sai lệch, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín, hoặc xúc phạm hoặc phản cảm hoặc gắn chúng tôi với các sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến ​​không mong muốn/gây rắc rối; và/hoặc (vi) không được liên kết đến bất kỳ trang nào của Trang Web ngoại trừ trang chủ. Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xóa bất kỳ liên kết nào đến Trang Web và khi nhận được yêu cầu đó, bạn phải ngay lập tức xóa liên kết đó và chấm dứt bất kỳ liên kết nào trừ khi được chúng tôi cho phép riêng và rõ ràng bằng văn bản để tiếp tục liên kết.

Nếu bạn sử dụng trái phép Trang Web hoặc bất kỳ và/hoặc toàn bộ Nội Dung của chúng tôi, các giấy phép có giới hạn được quy định trong Mục 6 này sẽ tự động chấm dứt mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc Các Điều Khoản Và Điều Kiện này.

7. Các Nghĩa Vụ Và Trách Nhiệm Của Bạn

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất kỳ cảnh báo hoặc hướng dẫn nào trên Trang Web. Bạn đồng ý rằng khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào, bạn sẽ hành động phù hợp với quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục và trên tinh thần thiện chí. Bạn không được thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên Trang Web này và không được gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang Web theo bất kỳ cách nào. Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều khoản nào khác trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, nếu bạn vi phạm một cách vô tình hay cố ý bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và thiệt hại có thể gây ra cho chúng tôi, các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi.

Nếu bạn truy cập Trang Web bằng điện thoại di động của mình, chúng tôi hiện không tính phí cho việc truy cập này. Vui lòng lưu ý rằng các mức giá và phí thông thường của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, chẳng hạn như phí dữ liệu, sẽ vẫn được áp dụng.

8. Tài Khoản Của Bạn

KHÔNG ÁP DỤNG

9. Đường Liên Kết Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang ngoài trang web nào hoặc bất kỳ trang web nào khác liên kết tới hoặc từ Trang Web kể cả các Trang Web Của Bên Thứ Ba. Các đường liên kết xuất hiện trên Trang Web chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi, các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi không xác nhận về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được tham chiếu đến. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truy cập các trang ngoài trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác kể cả các Trang Web Của Bên Thứ Ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá dưới bất kỳ hình thức nào, và chúng tôi không bảo đảm các dịch vụ cung cấp của các trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết tới hoặc từ Trang Web (bao gồm cả các Trang Web Của Bên Thứ Ba) cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về các hoạt động, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các trang web đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản và điều kiện của các trang web đó. Bạn nên xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản và điều kiện của tất cả các trang ngoài trang web và các trang web khác (bao gồm cả Trang Web Của Bên Thứ Ba) mà bạn truy cập.

10. Các Tính, Chức Năng và Sự Kiện Đặc Biệt

Trang Web có thể cung cấp mội số dịch vụ hoặc sự kiện đặc biệt (chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các dịch vụ khác) có thể tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc thay thế cho Các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ đó có thể phải tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc riêng biệt đó.

11. Nội Dung Người Dùng

Khi bạn truyền, tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, chia sẻ, phân phối, sao chép hoặc đưa ra các đề xuất, ý tưởng, yêu cầu, phản hồi, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, tranh ảnh, đồ họa, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung Người Dùng”) trên Trang Web theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn thông qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi”), bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội Dung Người Dùng đó. Bạn theo đây cấp phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không hủy ngang, không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền cho chúng tôi sử dụng, chụp lại, cấp quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng thứ cấp, điều chỉnh, phân phối, hiển thị, thực hiện công khai, sao chép, truyền tải, sửa đổi, chỉnh sửa và khai thác Nội Dung Người Dùng đó trên toàn thế giới, trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm.
Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đối với Nội Dung Người Dùng của bạn. Bạn đồng ý không thực hiện hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác thực hiện việc truyền tải, tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, chia sẻ, phân phối, sao chép hoặc cung cấp Nội Dung Người Dùng (a) bất hợp pháp, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, sách nhiễu, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc phản cảm; (b) bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ quy định pháp luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác; (c) bạn biết là giả mạo, gian lận, không chính xác hoặc gây hiểu lầm; (d) bạn đã được bên thứ ba bồi thường hoặc cấp bất kỳ khoản thanh toán nào; hoặc (e) xâm phạm quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá Nội Dung Người Dùng dưới bất kỳ hình thứ nào, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với Nội Dung Người Dùng. Chúng tôi không xác nhận hoặc kiểm soát Nội Dung Người Dùng được truyền tải hoặc đăng tải trên Trang Web và do đó, chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung Người Dùng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Web, bạn có thể tiếp cập với Nội Dung Người Dùng mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm đối với bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội Dung Người Dùng hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được truyền tải, tải lên, đăng tải, gửi qua thư điện tử hoặc cung cấp thông qua Trang Web. Bạn theo đây từ bỏ mọi quyền thực hiện bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về bất kỳ vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế nào đối với quyền sở hữu, quyền riêng tư và công khai, quyền nhân thân và quyền được ghi nhận liên quan đến Nội Dung Người Dùng.
Bạn công nhận rằng chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), theo quyết định của mình, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào và chúng tôi có quyền thay đổi, tóm tắt hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào. Không giới hạn tính tổng quát của các quy định nêu trên hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc phản cảm và chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản mà không thông báo trước cho bất kỳ người dùng nào vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc xâm phạm quyền của người khác.

Xóa Nội Dung Người Dùng
Nếu bạn muốn xóa một số Nội Dung Người Dùng đã được công khai, chẳng hạn như (các) nội dung đăng tải của bạn, trên trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến các ứng dụng di động của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư điện tử theo địa chỉ contactus.vn@esteelauder.com và cung cấp các thông tin sau trong yêu cầu xóa Nội Dung Người Dùng của bạn: tên, tên người dùng/tên hiển thị (nếu có), địa chỉ thư điện tử được liên kết với trang web và/hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, lý do xóa bài đăng và ngày của (các) nội dung đăng tải mà bạn muốn xóa (nếu bạn có). Chúng tôi không thể xử lý yêu cầu xóa Nội Dung Người Dùng củ bạn nếu bạn không thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin nêu trên. Vui lòng đợi chậm nhất là 10 ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu xóa Nội Dung Người Dùng của bạn. Chúng tôi cũng lưu ý rằng có thể (các) nội dung đăng tải không được xóa toàn bộ vì các trang web được lưu trong bộ nhớ đệm có thể tiếp tục tồn tại.

12. Các Khiếu Nại Về Quyền Tác Giả

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của Trang Web cũng làm như vậy. Chúng tôi cũng duy trì một chính sách quy định việc chấm dứt các đặc quyền khi sử dụng Trang Web của người dùng trong một số trường hợp thích hợp nếu nhiều lần xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ. Nếu bạn cho rằng các tài liệu được bảo hộ quyền tác giả đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm quyền tác giả, vui lòng gửi thư điện tử hoặc thông báo bằng văn bản đến Đại Diện Được Chỉ Định của chúng tôi để thông báo về vi phạm và cung cấp những thông tin sau: (i) thông tin nhận dạng của (các) sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả mà bạn khiếu nại đã bị xâm phạm và ký xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả; (ii) mô tả tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó trên Trang Web; (iii) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của bạn; (iv) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu đó theo cách thức bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc pháp luật cho phép.

Đại Diện Được Chỉ Định của chúng tôi nhận các thông báo khiêu nại về vi phạm quyền tác giả là Đại Diện Về Quyền Tác Giả thông qua Bộ Phận Pháp Chế,
The Estée Lauder Companies Inc.,
767 Fifth Avenue,
New York, NY 10153.
Điện thoại: 929-226-5049
Fax: 212-277-2355
Thư điện tử: copyright@estee.com

LƯU Ý: THÔNG TIN LIÊN LẠC NÊU TRÊN CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI RẰNG TÀI LIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÂM PHẠM. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHẢN HỒI THÔNG QUAN QUY TRÌNH NÀY VÀ PHẢI ĐƯỢC GỬI TRỰC TIẾP ĐẾN BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI THEO THƯ ĐIỆN TỬ TẠI ĐỊA CHỈ contactus.vn@esteelauder.com.

13. Miễn Trừ Bảo Đảm; Giới Hạn Trách Nhiệm

TRANG WEB ĐƯỢC TRÌNH BÀY “NGUYÊN TRẠNG”. CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC, HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NGOẠI TRỪ CÁC CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (DÙ THEO HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, NGOÀI HỢP ĐỒNG (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) HOẶC THEO HÌNH THỨC KHÁC) TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO VỀ (a) SỰ GIÁN ĐOẠN CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; (b) TRUY CẬP CHẬM HOẶC GIÁN ĐOẠN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB; (c) DỮ LIỆU KHÔNG GỬI ĐƯỢC, BỊ MẤT, BỊ ĐÁNH CẮP, BỊ GỬI SAI, BỊ HƯ HỎNG, BỊ PHÁ HỦY HOẶC BỊ THAY ĐỔI KHÁC; (d) TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO DO VIỆC LIÊN KẾT HOẶC HIỆN DIỆN CỦA CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT NGOÀI TRANG WEB TRÊN TRANG WEB; (e) VIRUSES MÁY TÍNH, LỖI HỆ THỐNG HOẶC CÁC SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM TRONG QUÁ TRÌNH SIÊU LIÊN KẾT TỚI HOẶC TỪ CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA; (f) BẤT KỲ NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIẾU SÓT NÀO; HOẶC (g) CÁC SỰ KIỆN NẰM NGOẠI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC SAI SÓT HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI.

NGOÀI RA, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT LỢI NHUẬN) LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN BẤT KỂ HÌNH THỨC CỦA HÀNH ĐỘNG CHO DÙ THEO HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM HOẶC NGOÀI HỢP ĐỒNG (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) HOẶC THEO HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG HỢP TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA (100 USD) (HOẶC KHOẢN TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG).
BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC KHIẾU NẠI/YÊU CẦU THANH TOÁN HOẶC HÀNH ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, NGOÀI HỢP ĐỒNG (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) HOẶC THEO HÌNH THỨC KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC BẠN THỰC HIỆN HƠN MỘT (01) NĂM SAU KHI PHÁT SINH VỤ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG ĐÓ. NẾU BẠN CÓ TRANH CHẤP VỚI CHÚNG TÔI HOẶC KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, BẠN CÓ QUYỀN CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC ĐỐI VỚI BẠN.

14. Miễn Trừ

Bạn đồng ý bảo vệ, miễn trừ và bảo đảm cho chúng tôi, các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đối tác, bên cấp phép, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi (sau đây được gọi là “các Bên Được Miễn Trừ”) không phải gánh chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ Nội Dung nào (bao gồm cả Nội Dung Người Dùng), hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi được mua trên Trang web, hoặc việc bạn vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Bạn cũng đồng ý miễn trừ cho các Bên Được Miễn Trừ về mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bạn sử dụng rô bốt phần mềm, trình tìm kiếm dữ liệu, trình thu thập dữ liệu hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện tạo ra gánh nặng hoặc tải lượng bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

15. Tranh Chấp

Liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại hoặc mâu thuẫn liên quan đến Trang Web, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được dự liệu trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, như thể Các Điều Khoản Và Điều Kiện là một hợp đồng được giao kết hoàn toàn và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng Trang Web của bạn dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được đệ trình và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài một cách bí mật tại Việt Nam và bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền xét xử và thủ tục tố tụng trọng tài đó, trừ trường hợp bạn bị vi phạm hoặc có thể vi phạm theo bất kỳ cách nào các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của các công ty liên kết, đối tác hoặc bên cấp phép của chúng tôi, hoặc yêu cầu xét xử theo nguyên tắc công bằng, chúng tôi có thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp phù hợp khác tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào và bạn đồng ý với thẩm quyền xét xử và địa điểm xét xử tại tòa án đó cho các mục đích như vậy. Xét xử trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài của VIAC (hoặc bất kỳ quy tắc kế thừa tương tự nào) có hiệu lực vào ngày mà VIAC nhận được yêu cầu xét xử trọng tài của một bên. Pháp luật điều chỉnh điều khoản trọng tài này sẽ là pháp luật Việt Nam. Địa điểm xét xử là Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài viên là ba trọng tài. Thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được thực hiện như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng bất kỳ thủ tục trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào sẽ được giới hạn trong tranh chấp giữa chúng tôi và cá nhân bạn, và (i) không được kết hợp thủ tục trọng tài hoặc thủ tục tố tụng với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (ii) không có quyền hoặc thẩm quyền yêu cầu xét xử trọng tài hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trên cơ sở vụ kiện tập thể hoặc thực hiện các thủ tục khởi kiện tập thể; và (iii) không có quyền hoặc thẩm quyền đệ trình bất kỳ tranh chấp nào với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ có thể tiến hành các khiếu nại đối với chúng tôi với tư cách cá nhân của bạn và không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục có mục đích đại diện hoặc mục đích tập thể nào.

16. Đồng Ý Nhận Thông Báo Dưới Hình Thức Điện Tử Bằng Cách Đăng Tải Trên Trang Web Và Thông Qua Thư Điện Tử

Bạn đồng ý nhận bất kỳ thỏa thuận, thông báo, thông tin hoặc các thông tin liên lạc khác (sau đây được chung là “Thông Báo”) mà Các Điều Khoản Và Điều Kiện này đề cập đến từ chúng tôi dưới hình thức điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua thư điện tử hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang Web này. Bạn đồng ý rằng tất cả Thông Báo mà chúng tôi gửi cho bạn dưới hình thức điện tử đáp ứng quy định rằng các Thông Báo đó phải bằng văn bản. Để hủy bỏ đồng ý nhận Thông Báo dưới hình thức điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về việc bạn hủy bỏ đồng ý bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ contactus.vn@esteelauder.com và ngừng sử dụng Trang Web này. Trong trường hợp đó, toàn bộ quyền được cấp cho bạn theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn Mục 6 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ tự động chấm dứt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp các quyền lợi của Trang Web này cho bất kỳ người dùng nào không đồng ý nhận Thông Báo dưới hình thức điện tử.
Vui lòng lưu ý rằng việc đồng ý nhận các Thông Báo này là tách biệt với quyết định mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị. Các lựa chọn của bạn liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị được quy định trong Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân.

17. Các Quy Định Chung

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Các Điều Khoản và Điều Kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận độc quyền giữa chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web, đồng thời thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc khác trước đó.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của mình, thay đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện này tại bất kỳ thời phải đủ 18 điểm nào bằng cách đăng các thay đổi trên Trang Web và thông báo về sự thay đổi đó. Ngày Hiệu Lực của phiên bản hiện hành của Các Điều Khoản Và Điều Kiện được đề ở trên đầu trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau đó cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả Các Điều Khoản Và Điều Kiện đã được thay đổi đó. Sau khi thông báo hoặc không thông báo trước, chúng tôi có thể chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp theo Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Bạn phải ngay lập tức tuân thủ thông báo chấm dứt hoặc thông báo khác, bao gồm cả việc chấm dứt sử dụng Trang Web, nếu được yêu cầu.

Không nội dung nào trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được hiểu là tạo ra bất kỳ quan hệ đại lý, quan hệ đối tác hoặc hình thức liên doanh nào khác giữa chúng tôi. Việc chúng tôi không yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi yêu cầu thực hiện điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó, cũng như việc chúng tôi từ bỏ quyền đối với vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ không được xem là từ bỏ chính điều khoản đó. Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này không thể thực thi hoặc vô hiệu theo bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào hoặc bị tuyên vô hiệu hoặc không thể thực thi bởi bất kỳ phán quyết trọng tài hoặc quyết định của tòa án hiện hành nào, thì việc không thể thực thi hoặc vô hiệu đó sẽ không làm cho toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện này không thể thực thi hoặc vô hiệu mà Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được sửa đổi trong phạm vi có thể đối với điều khoản đó bởi cơ quan xét xử để thể hiện đầy đủ nhất dự định ban đầu của các bên như được thể hiện trong điều khoản ban đầu. Các tiêu đề trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này chỉ nhằm mục đích tiện tham chiếu và sẽ không được dùng để giải thích điều khoản đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi/thắc mắc nào liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo đại chỉ contactus.vn@esteelauder.com

 

Top