Bền Màu Lâu
Trôi Suốt 24HKEM NỀN DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE
LỚP NỀN MỊN LÌ TỰ NHIÊN.
KIỂM SOÁT BÓNG DẦU.
ĐẸP CÁ TÍNH TỎA ĐAM MÊ.

Vẻ Đẹp Đôi
Môi Kiêu Kỳ

SON MÔI PURE COLOR
ENVY SCULPTING
LIPSTICKS

MATTE. LIQUID. VINYL
SẮC MÀU THỜI
THƯỢNG.Top